Asistenții, cea mai numeroasă resursă umană din sistemul medical

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se alătură anul acesta în calitate de Partener Instituțional Convenției Române a Spitalelor - ROHO

12/08/2019

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate.  

Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR, afirmă despre implicarea lor ca Partener Instituțional al ROHO 2019: „Participarea ca Parteneri Instituționali la ROHO 2019 ne onorează și ne oferă oportunitatea de a contribui la dezvoltarea și consolidarea comunităţii medicale din România și înțelegerea unitară a diversității rolurilor pe care le îndeplinesc fiecare din profesiile implicate.

Asistenții medicali, cea mai numeroasă resursă umană din sistemul sanitar, au o contribuție esențială în cadrul echipei multidisciplinare, contribuind de asemenea, la protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc, la organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară, la elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate, la activităţi de formare şi pregătire teoretică şi practică pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, precum şi activităţi de pregătire a personalului sanitar auxiliar.

Pentru creșterea calității serviciilor pe care le oferă, asistenții medicali investesc zilnic în lucrul în echipă multidisciplinară, utilizarea noilor tehnologii, promovarea calității vieții, îngrijirea holistică și acoperirea universală a sănătății, cu o deosebită atenție către împuternicirea comunității și legătura profesionist-pacient. De aceea, considerăm contribuția noastră ca fiind absolut necesară, având în vedere mai ales rapiditatea cu care se modifică mediul în care ne exercităm profesia, mediul în care trăim și provocările acestora.”