Smart Floating Farms sau ferma viitorului

Javier Fernández Ponce este creatorul conceptului Smart Floating Farms

17/04/2019

Smart Floating Farms este un sistem inteligent de fermă plutitoare situat în largul coastei, pe mare, care combină energia solară, agricultura hidroponică și acvacultura. Creatorul conceptului Smart Floating Farms este Javier Fernández Ponce. El este de părere că,  viitorul agriculturii constă în combinarea diferitelor metode de producție durabile de la fermele mari controlate, agricultura urbană, agricultura plutitoare la producția agricultorilor la scară mică. Toți vor avea nevoie să fie viabili din punct de vedere economic și în concordanță cu mediul înconjurător, ecologia și conservarea resurselor.

Cu viziunea sa asupra proiectului strategic Smart Floating Farms, Javier a câștigat mai multe premii, cum ar fi: Premiului pentru Spirit Antreprenorial Durabil 2016 (SEA), Viena Börsensäle, Austria. 

Mai multe despre acest concept va prezenta Javier Fernández Ponce în sesiunea “future farming”, la cea de-a patra ediție RALF, în noiembrie 2019.