Domeniul agronomic trebuie să fie susținut de cercetare și consultanță

Ediția 2019, împreună cu evenimentele conexe vor avea loc pe 28 și 29 noiembrie la JW Marriott Grand Hotel

15/08/2019

La cea de-a patra ediție a Formului RALF, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca este Partener Educațional.

Prof. Dr. Roxana Vidican, Decan al Facultății de Agricultură din Cluj și Speaker RALF 2019: „Misiunea unei instituții superioare de învățământ agronomic rămâne, în continuare, cea de creștere a calității actului educațional și a activităților de cercetare, în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere. Calitatea pregătirii profesionale pe care o oferă Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca absolventului, este completată de abilitățile de analiză, sinteză și experimentare și la care absolventul are acces prin implicarea în activități specifice de cercetare și consultanță. La ora actuală, preocupările unui cadru didactic universitar din domeniul agronomic trebuie îndreptate spre susținerea de activități de cercetare, consultanță și prestări servicii; materializate prin derularea de proiecte atât cu agenții economici privați cât și cu instituții de profil in domeniu. Eforturile depuse până acum sunt îndreptate spre consolidarea poziției facultății ca pol de excelență, în domeniul agricol, asigurând competențe reale, de nivel european absolventilor săi. Facultatea se afla în contact nemijlocit cu fermierii și cu agenții economici din domeniu asigurând stagii de practică și formare, derulând proiecte de transfer tehnologic, de consultanță și chiar de cercetare. Pentru a răspunde acestor necesități, Facultatea de Agricultură a dezvoltat, în parteneriat cu Fundația READ, platforma AGRIM (www.agrim.ro), un sistem on-line gratuit de consultanță destinat exclusiv domeniului agronomic și care reunește fermieri, producători de inputuri și experți universitari.”