Absolvenții USAMV Iași, inserție rapidă pe piața muncii

Ediția 2019, împreună cu evenimentele conexe vor avea loc pe 28 și 29 noiembrie la JW Marriott Grand Hotel

05/08/2019

Prof. Dr. Vasile Vîntu este Rectoroul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași. La cea de-a patra ediție a Forumului Marilor Fermieri – RALF 2019, USAMV Iași este Partener Educațional. Aceasta este o instituție specializată de formare agronomică și veterinară superioară, finanțată de stat și care are ca misiune fundamentală instruirea inginerilor agricoli sau horticoli, economiștilor agricoli, inginerilor în industria alimentară, biologilor, precum și chirurgilor veterinari.

Prof. Dr. Vasile Vîntu despre participarea la Forumul RALF: „Participarea la cea de-a patra ediție a Forumului Marilor Fermieri – RALF 2019 mă onorează, având convingerea că va reprezenta un adevărat forum de dezbateri constructive și inovative ale experților și specialiștilor din domeniul agricol și din domeniul educației, care să conducă la o politică agrară coerentă, cu implicații de ordin practic pentru cei care-și desfășoară activitatea în acest domeniu. Centrarea demersului educațional pe formarea competențelor profesionale și transversale la absolvenții noștri în concordanță cu dinamica mediului socio-economic și cu standardele de realizare a unei agriculturi moderne, le permite inserția rapidă pe piața muncii, ei fiind chemați să constituie leadershipul dezvoltării durabile a agriculturii și industriei alimentare din România, în acord cu standardele UE.”